Werkwijze

Hier een globale werkwijze welke natuurlijk per project kan verschillen


- Allereerst een vrijblijvend kennismaking gesprek waarin we de woonwensen bespreken.

- opstellen programma van eisen

- inmeten en fotograferen bestaande situatie. Eventueel opzoeken en kopieeren bestaande tekeningen bij gemeente

- uitwerken bestaande situatie in plattegrond en indien nodig doorsnedes of 3D impressies

- uitwerken ontwerp, eventueel meerdere opties

- ontwerp bespreken

- eventueel verder uitwerken ontwerp. Hierbij valt te denken aan materiaal en productkeuzes, 3D impressies, electraplan, details, omgevingsvergunning

- eventueel begeleiding bij realisatie door aannemer.